Tennislessen

Tennisschool All-in verzorgt het gehele jaar door de tennistrainingen bij de Balletuin. Mitchell Dekker is onze enthousiaste clubtrainer voor zowel jeugd als volwassenen.

De zomerlessen zijn in de maanden april - september.
De winterlessen zijn in de maanden oktober - maart.

Aanmelden

Aanmelden kan door middel van een e-mail te sturen naar trainer@tennisschoolall-in.nl of telefonisch via 0229-260771.

Inschrijven voor de zomerlessen kan t/m 25 februari, daarna kunt u het best telefonisch contact opnemen om te kijken wat er nog mogelijk is.

De trainingsindeling zal zoveel mogelijk op volgorde van binnekomst plaatsvinden. Complete groepen gaan voor op losse aanmeldingen. 

  • De jeugdlessen worden ingedeeld door ALL-IN.
  • De lesduur per lesuur is 50 minuten tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.
  • De lessen worden verzorgd op een buitenbaan van de vereniging. Het aantal banen en de uren waarop er kan worden lesgegeven is bepaald door het bestuur van de vereniging.
  • Lestarieven zijn “all-in”: ballen, eventueel leenracket en eventueel gebruik van ballenmachine en video. Dit laatste wordt bepaald door de tennisleraar. In de lesgelden is ook BTW inbegrepen.
  • Om lessen te kunnen volgen bij TV de Balletuin is een lidmaatschap verplicht.

Kosten

De lesbijdrage dient vooraf, bij de eerste les, te worden voldaan aan de tennisleraar of de tennisschool. Men kan contant betalen of met een eenmalige machtiging. Per bank betalen kan ook. De bijdrage dient dan uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus op onze rekening te staan onder vermelding van cursistnummer, lesdag, lestijd en leslocatie. Het lesgeld wordt aangepast wanneer de groepsgrootte anders is dan aangegeven op deze site.

Bij les aan volwassenen zijn de eerste twee volledig verregende lessen voor rekening van de cursist(en). Indien er meer lessen verregenen, of wegens andere weersomstandigheden totaal geen doorgang kunnen vinden, dan worden die lessen ingehaald. Bij een serie van 17 lessen heeft u de garantie op 15 lessen.

Voorwaarden en aansprakelijkheid

  • Jeugdlessen gaan altijd door; wanneer de lessen op de baan niet kunnen doorgaan geeft de leraar theorieles of tennisconditietraining.
  • Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling. Wanneer een leerling lessen annuleert, om welke reden ook, kan geen restitutie van lesgelden plaatsvinden.
  • Voor schade, van welke aard dan ook, die u tijdens de lessen krijgt, kunt u nimmer de tennisschool, de tennisvereniging of één van de voor de tennisschool werkzame leraren aansprakelijk stellen (uitgezonderd w.a.). Laat u in dit verband geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedruimten.
  • Om tennisles te kunnen volgen op de banen van de vereniging is een lidmaatschap vereeist.
  • Er kan tijdens de lestijd niet worden afgehangen voor een latere speeltijd.
TV De Balletuin