KNLTB Nieuwsbrief – Najaarscompetitie 2014

knltb nieuwsbrief mei 2014

Najaarscompetitie 2014

Beste verenigingscompetitieleider en secretaris,

Met ingang van 2014 wordt de KNLTB Najaarscompetitie centraal georganiseerd, in tegenstelling tot voorgaande jaren toen per district verschillende competitievormen werden aangeboden. Het centraal aanbieden van de najaarscompetitie heeft vele voordelen, zoals het verkorten van reisafstanden en het gelijktrekken van speeldata. Daarnaast wordt het makkelijker om ploegen op gelijke sterkte in te delen wat zal leiden tot een spannende, uitgebalanceerde competitie.

Op basis van deelnamecijfers van de afgelopen jaren is bepaald welke verschillende competitievormen in de KNLTB Najaarscompetitie 2014 zullen worden aangeboden, waarbij de doelstelling is om een uniform aanbod te creëren dat tegemoet komt aan de wensen van zoveel mogelijk leden en verenigingen.

In de meeste gevallen heeft het uniformeren van de Najaarscompetitie geen grote gevolgen op districtsniveau, echter uit opmerkingen van verenigingen is gebleken dat in sommige districten vraag bestaat naar aanvullende competitiesoorten en inschrijfvoorwaarden.

Om tegemoet te komen aan deze vraag is besloten tot onderstaande aanvullingen op de KNLTB Najaarscompetitie. Deze aanvullingen gelden voor de gehele competitie.

Aanvullingen Najaarscompetitie 2014
1) twee competitiesoorten worden toegevoegd, namelijk heren 17+ op zaterdag en dames 17+ op zaterdag waarbij per wedstrijddag 5 partijen worden gespeeld, te weten 2 enkelspelen en 3 dubbelspelen. Daarmee kan dus in deze competitievormen gekozen worden voor 6 partijen (4E, 2D) of 5 partijen (2E, 3D).

2) er komt een dispensatieregeling voor de verplichting van 1,33 baan per thuisspelende ploeg, in gevallen waar variabele aanvangstijden geen uitkomst bieden; verenigingen kunnen aanvragen om 1 thuisspelende ploeg per 1 baan te mogen inschrijven.

3) er komt een dispensatieregeling voor jeugd voor het spelen op zaterdag in verband met geloofsovertuiging. Wanneer dispensatie wordt verleend, dan speelt de betrokken jeugdploeg al zijn wedstrijden op zaterdag (uit en thuis).

4) er is een dispensatieregeling voor het spelen van thuiswedstrijden in de eerste speelweek voor verenigingen die in die eerste speelweek (week 37) nog een toernooi organiseren;

5) de uiterste inschrijvingsdatum wordt verlengd naar 16 juni 2014.

Wijzigingen doorgeven en dispensatie
Let op: De verenigingen die al een inschrijving hebben aangemaakt, kunnen indien gewenst hun inschrijving nog wijzigen of uitbreiden met de genoemde competitiesoorten. Dit kan echter NIET DIGITAAL.
Wijzigingen moeten per e-mail worden doorgegeven aan de KNLTB via wedstrijdtennis@knltb.nl, met een duidelijke vermelding van de wijziging/uitbreiding.
Verenigingen die een inschrijving aanmaken nadat de competitiesoorten zijn toegevoegd, kunnen daar wel digitaal voor inschrijven.

Indien u voor dispensatie in aanmerking wilt komen, dan kunt u een verzoek mailen naar wedstrijdtennis@knltb.nl. Ook andere vragen of opmerkingen kunt u hier naartoe mailen.

Handleiding
Volgende week zullen wij in MijnRol op MijnKNLTB een verbeterde versie van de handleiding voor het inschrijven voor de competitie plaatsen.

Tot slot willen we u nog wijzen op de mogelijkheden voor jeugdcompetitie in Groen 1 en Groen 2, die via KNLTB Tenniskids worden aangeboden. Kijk op www.tenniskids.nl voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

 

Peter C. Noomen

Manager Wedstrijdtennis

TV De Balletuin