Maandag Woensdag Toss

Maandag Woensdag Toss

Op initiatief van de TC samen met contactpersonen Jean en Frans speelden de dames en heren van de maandag-/woensdagochtend toss op 23 mei 2018 samen gemengd dubbel partijen. Zo konden oude bekenden elkaar weer ontmoeten en nieuwe leden kennismaken met “oude rotten”.

Het was prima tennisweer. De TC zorgde voor lekkere vlaaien bij de koffie. Over de ochtend verspreid werden 3 rondes getennist, steeds met wisselende partners en tegenstanders. Na afloop trakteerde de TC de 20 deelnemers op een overheerlijke lunch. Het was een zeer geslaagde, gezellige dag met elkaar.

TV De Balletuin