Contributie

Lidmaatschap bij TV de Balletuin:

Contributie

Wat kost een lidmaatschap bij TV de Balletuin?

Het tennisseizoen loopt van  april tot en met maart en kost:

  • € 115,- voor senioren (plus eenmalig inschrijfgeld ad € 15,-)
  •  € 57,50 voor junioren

Als u na mei lid wordt, wordt de contributie naar beneden bijgesteld naar rato van het aantal maanden dat er nog rest in het seizoen.

TV De Balletuin