Bardiensten

Wij verlangen van al onze seniorleden dat zij drie bardiensten per jaar draaien. Indien u de bardiensten niet kunt of wilt draaien, bestaat de mogelijkheid om de bardiensten af te kopen (€25,- per bardienst). Deze afkoopsom kunt u tegelijkertijd met de contributie betalen.

Bij aanvang van het nieuwe seizoen ontvangt u een e-mail met het verzoek om de drie bardiensten in ons digitale systeem (www.bardienstrooster.nl) in te plannen. In onze mail staan uw inloggegevens.

bardienstBij het niet komen opdagen bij een afgesproken bardienst wordt deze €25,- ook in rekening gebracht en wordt er contact opgenomen om een vervangende dienst in te plannen.

Dit alles lijkt heel streng, maar het draaien van een bardienst is ook een leuke manier om met andere leden in contact te komen!

TV De Balletuin