Laddercompetitie

Laddercompetitie T.V. de Balletuin

De TC organiseert een laddercompetitie voor alle (senior-) leden van de Balletuin die graag enkel-wedstrijden willen spelen. Deelname aan deze competitie is gratis.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er ladders opgezet volgens één van de volgende principes:

 • Bij een zeer klein aantal aanmeldingen zal er 1 verticale ladder worden gemaakt, waarin zowel dames als heren onder elkaar staan. De volgorde is afhankelijk van je actuele KNLTB enkelrating. Dames en heren kunnen dus ook elkaar uitdagen. De competitie duurt tot aan het tuintoernooi in augustus 2018.
 • Vanaf ca. 8 dames en 8 heren worden er aparte verticale dames- en herenladders opgezet.  De volgorde is ook weer afhankelijk van je actuele KNLTB enkelrating.  De competitie duurt tot eind september, dus kort voor begin van de interne wintercompetitie.
 • Bij meer dan ca. 15 dames en 15 heren worden er aparte dames- en herenladders in een piramidevorm gemaakt. De laagste trede loopt van enkelrating 10 t/m 9,0. Vanaf daar lopen de treden op met 0,5. Afhankelijk van je actuele enkelrating wordt je op de betreffende trede geplaatst. De competitie duurt tot eind september, dus kort voor begin van de interne wintercompetitie.

Je actuele enkelrating wordt alleen gebruikt om een objectief startpunt op de ladder te bepalen. De uitslagen van deze clubcompetitie hebben echter geen invloed op je rating.

Doel is, om zo hoog mogelijk op de ladder te klimmen. De hoogst geklommen speler wordt de ladderkoning/-koningin en mag een prijs in ontvangst nemen. Als nieuwe clubkampioen enkelspel komt hem en haar ook de eer toe om op het bord vermeld te worden. In het geval dat er bij een piramide-ladder meerdere spelers op de hoogste trede eindigen, wordt een finaleronde gespeeld om de winnaar te bepalen.

Aanmelden:

 • Alle aangemelde spelers ontvangen de lijst met spelers met contactinfo (telefoon, email).
 • Er wordt een WhatsApp-groep opgericht per ladder en een emailadres ladder@balletuin.nl.
 • De WhatsApp-groep wordt door de spelers bij voorkeur, maar wel uitsluitend gebruikt om een uitdaging bekend te maken en de uitslagen terug te melden. Op deze wijze zijn de andere spelers direct op de hoogte. De laddercoördinatoren monitoren de meldingen en werken daarmee z.s.m. de ladderoverzichten bij.
 • Uitdagingen en uitslagen kunnen ook via het nieuwe emailadres ladder@balletuin.nl worden doorgegeven.
 • Voor de planning van een wedstrijd en overige persoonlijke communicatie nemen de spelers onderling contact met elkaar op.
 • De laddercoördinatoren vermelden de lopende uitdagingen en de actuele posities in de ladder en publiceren deze bij wijzigingen als PDF via de WhattsApp-groep en op de website van de Ballentuin.
 • De laddercoördinatoren zijn Frank van der Tang en Konstantin Artz.
 • De spelers zorgen zelf voor goede ballen en hangen de baan af met hun pasjes en een speciaal laddercompetitie-kaartje. Laddercompetitie-kaartjes liggen bij de bar.
 • Voor ladderwedstrijden gelden in principe de gewone afhangregels. Aan alle leden van de Balletuin wordt evengoed gevraagd om ladderwedstrijden uit te laten spelen.
 • Plan de wedstrijden zoveel mogelijk op rustige tijden, indien mogelijk overdag.
 • Houd rekening met lestijden en officiële KNLTB competitiewedstrijden, want deze hebben altijd voorrang.
 • Onderbroken ladderwedstrijden kunnen op een ander tijdstip worden hervat.
 • Bij een verticale ladder mag je de spelers op de 2 treden boven jou uitdagen. Wint de uitdager, wisselen de spelers van plaats op de ladder. Verliest de uitdager, gebeurt er niets
 • Bij een pyramideladder zijn er twee mogelijkheden:
  • Je daagt een speler op je eigen trede uit. De winner gaat naar de eerstvolgende hogere trede, de verliezer blijft op zijn trede. Er gaat in dit geval dus altijd iemand naar een hogere trede.
  • Je daagt een speler op de eerstvolgende hogere trede uit. Wint de uitdager, wisselen de spelers van plaats op de ladder. Verliest de uitdager, gebeurt er niets.
 • Bij ziekte, blessures, vakanties e.d. meldt de speler zich tijdelijk af en wordt zolang als non-actief op het ladderoverzicht aangemerkt. Een non-actieve speler kan niet worden uitgedaagd.
 • Spelers in een lopende uitdaging kunnen niet door anderen worden uitgedaagd en ook niet zelf anderen uitdagen. Dit om te voorkomen dat er van een onzekere positie op de ladder wordt uitgegaan.
 • Een uitdaging mag niet worden geweigerd en moet binnen 2 weken worden gespeeld.
 • Bij weigering wint automatisch de uitdager de wedstrijd.
 • Bij niet opdagen of niet binnen 2 weken kunnen spelen, wint de speler die wel is komen opdagen of op tijd had kunnen spelen.
 • Bij meningsverschillen en onduidelijkheden moet men zich neerleggen bij het besluit van de laddercoördinatoren.
 • Er wordt om 2 gewonnen reguliere sets gespeeld, met als beslissende derde set een super-tiebreak (minimaal 10 punten met 2 punten verschil).
 • Wanneer je iemand hebt uitgedaagd en niet gewonnen, of je bent zelf uitgedaagd en hebt verloren, mag je dezelfde speler niet direct opnieuw uitdagen. Er moet minimaal 2 weken of een andere ladderwedstrijd voor jezelf tussen zitten.
TV De Balletuin