Club van 50

Wat is de club van 50?

De “Club van 50” is een groep Balletuin vrienden die onze tennisvereniging een warm hart
toedraagt en daarvoor per jaar een bedrag van € 50,00 doneren.
De beschikbare gelden worden, op voorstel van de “Club van 50”, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald worden. De leden bepalen samen, tijdens een jaarlijkse ledenvergadering, welke doelen (projecten) uitgekozen worden. De leden kunnen ook zelf doelen aandragen.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Vermelding van uw naam op het “CLUB VAN 50” bord
  • Vermelding op de website van TV de Balletuin
  • Eeuwige dankbaarheid en roem

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

Elk lid van de vereniging, alsmede leden van de Club van 50 mogen met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden. Tijdens de vergadering zal er door stemming een doel/ doelen worden gekozen. Tevens zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.

Aanmeldformulier  Reglement
TV De Balletuin