Bestuursvergadering 13 februari 2014

Samenvatting bestuursvergadering 13 februari 2014

  • Uitnodiging van de gemeente voor een bespreking o.a. om de eerste ervaringen met de nieuwe Drank- en Horecawet door te nemen; Jelle en Vinod sturen een passende reactie en gaan zich tevens voorbereiden op een gesprek met de gemeente inzake aanvraag subsidie.
  • De datum van de vrijwilligersavond is bepaald; alles wordt geregeld door Vinod; houd uw email in de gaten!
  • Optimalisering website is ter hand genomen door José en Jerry Tonneman. We hebben afspraken gemaakt over wat wel, wat niet en er wordt hard aan gewerkt om het nieuwe seizoen met duidelijke informatie op de site te komen.
  • De andere bestuursvergaderingen in 2014 zijn gepland.
  • Het innen van de contributies vraagt een nieuwe werkwijze i.v.m. al dan niet automatische incasso. De werkwijze is besproken en wordt in samenwerking met Miranda Houthuijsen (ledenadministratie) uitgevoerd.
  • T.b.v. een actief jeugdbeleid is gesproken over de contributie voor junioren. De huidige regeling blijft van kracht: € 57,50 voor juniorleden die niet bij Roy lessen en € 75,00 all-in voor juniorleden die les nemen bij Roy (10 verplichte lessen). Uiteraard blijft het belangrijk e.e.a. goed te registreren.

Voor de volgende vergadering in april staan o.a. op het programma: een update van de OGSMT en een voorstel inzake nieuwe sponsorcommissie.
Groeten van het bestuur.

TV De Balletuin